Zoeken

Bevoegde Overheden

1.1  Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

1.1.1  Bevoegde overheid in België (behalve explosieven1 en radioactieven2)

1 Explosieven: gevaarlijke goederen van de klasse 1 en UN 1204, 2059, 3343, 3357 en 3064 van de klasse 3, UN 1310, 1320, 1321,1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557, 3317, 3319 en 3344 van de klasse 4.1, UN 1942, 2067 en 2426 van de klasse 5.1 en UN 3268 van de klasse 9.

2 Radioactieven: gevaarlijke goederen van de klasse 7.

1.1.1.1  Multimodale aspecten

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Multimodaliteit Goederen

City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Tel: 02/277 39 04-05
Mail: GevaarlijkeGoederen@mobilit.fgov.be
Website: www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/

1.1.1.2  Modale aspecten weg

De volgende activiteiten behoren tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gewesten werden overgedragen en vanaf 1 januari 2015 niet langer door de FOD Mobiliteit worden waargenomen:

 1. Opleiding en examens voor ADR chauffeurs
 2. Afgifte ADR chauffeurscertificaten en -duplicaten
 3. Erkenning van opleidings- en examencentra voor ADR chauffeurs
 4. Opleiding en examens voor veiligheidsadviseurs, specifiek gedeelte ADR
 5. Afgifte van ADR veiligheidsadviseurscertificaten
 6. Aanmelding en afmelding voor ADR veiligheidsadviseurs
 7. Erkenning van opleidings- en examencentra voor ADR veiligheidsadviseurs
 8. Ongevallenrapportering in kader van het ADR
 9. Homologatie en technische keuring van ADR voertuigen
 10. Wegcontroles in kader van ADR
 11. Bedrijfsaudits in kader van ADR
 12. Afgifte van Ad Hoc en Lokale afwijkingen op het ADR
 13. Bekrachtiging van nationale afwijkingen en multilaterale akkoorden ADR

Voor deze activiteiten dient u de gewesten te contacteren:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Brussel Mobiliteit, CCN
Vooruitgangstraat 80
1030 BRUSSEL

Tel: 0800 94 001
E-mail: brusselmobiliteit@gob.irisnet.be
Website: www.brusselmobiliteit.irisnet.be

Vlaams gewest:

Website: http://www.mobielvlaanderen.be/contactpunt

Voor alle taken behalve 10:
Adres (voor uw aangetekende zendingen)
:
           Departement Mobiliteit en Openbare Werken
           Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
           Cel ADR
            Koning Albert II-laan 20 bus 2
            1000 Brussel
            E-mail: adr@mow.vlaanderen.be
            Website: www.vlaanderen.be/

Voor de taak 10:

Agentschap Wegen en Verkeer, Planning en Coördinatie
Koning Albert II-Laan 20 bus 4
1000 Brussel

E-mail: planning.coordinatie@mow.vlaanderen.be

 

Waals gewest:

SPW Wallonnie - DRIGM – ADR/ADN
15 Avenue Prince de Liège
5100 Namur

Tel:     081 33.66.60
Fax:           081 33 65 44
E-mail:      adr.adn@spw.wallonie.be
Website:   spw.wallonie.be

1.1.2 Bevoegde overheid in België - ontplofare stoffen en voorwerpen

Het betreft de stoffen die vermeld zijn in de koninklijke besluiten van 3 september 1958 en 23 september 1958, artikel 69

 • Gevaarlijke goederen van de klasse 1
 • de UN-nummers 1204, 2059, 3343, 3357 en 3064 van de klasse 3
 • de UN-nummers 1310, 1320, 1321,1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557, 3317, 3319 en 3344 van de klasse 4.1
 • de UN-nummers 1942, 2067 en 2426 van de klasse 5.1
 • UN 3268 van de klasse 9

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Afdeling Controle (inspecties en certificaten)
Tel : 02/277 83 90
Fax: 02/277 54 13
E-mail: ctrl.adr@economie.fgov.be

Centrale Dienst Springstoffen (reglementering)
Tel : 02/277 62 09
Fax: 02/277 54 14
E-mail: explo@economie.fgov.be
Website: http://economie.fgov.be

1.1.3 Bevoegde overheid in België - radioactieve stoffen en voorwerpen

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Departement Beveiliging en Vervoer
Dienst Invoer en Vervoer

Ravenstein 36
1000 Brussel

Tel : 02/289 21 81
Fax: 02/289 21 82
E-mail: transport@fanc.fgov.be
Website: http://www.fanc.fgov.be

Website by WotSoft Productions