Zoeken

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

1.10 - Beveiliging

In de voorschriften voor het transport van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), het spoor (RID) en de binnenwateren (ADN) handelt hoofdstuk 1.10 over de beveiliging. Onder “beveiliging” verstaat men de maatregelen of voorzorgen die dienen getroffen te worden om de diefstal of het oneigenlijk gebruik van gevaarlijke goederen, die personen, eigendommen of het milieu in gevaar kunnen brengen, tot een minimum te herleiden.

Bedrijven die "gevaarlijke goederen met een hoog risico" vervoeren of voor het vervoer aanbieden dienen in de meeste gevallen een beveiligingsplan op te stellen. Het beveiligingsplan beoogt het beschrijven van risico's en maatregelen en voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden om diefstal of misbruik van gevaarlijke goederen te voorkomen of te beperken, waardoor personen, goederen en/of het milieu gevaar kunnen lopen

VVA NL, waarvan onze vereniging toen nog deel uitmaakte onder de naam VVA Afdeling België heeft een multifunctionele checklist opgesteld. Deze checklist is voor de veiligheidsadviseur een goed instrument om de inhoud van een beveiligingsplan te controleren en/of op te stellen.

De checklist kan je hier downloaden.

De Vereniging van Nederlandse Petrochemische bedrijven (VNPI) en de CEFIC hebben ieder ook een leidraad over het hoofdstuk 1.10 beschikbaar gesteld.

   
   
   
Website by WotSoft Productions