Zoeken

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

De Veiligheidsadviseur

Voor wie ?

Het KB van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (BS van 22 augustus 2006), legt de verplichting op om één of meer veiligheidsadviseurs te benoemen aan alle ondernemingen die :

1. de ondernemingen waarvan de activiteiten de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren omvatten;
2. de ondernemingen die de laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden verrichten die met het vervoer, vermeld in punt 1°, samenhangen, met inbegrip van de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice versa

De functie van veiligheidsadviseur kan uitgeoefend worden door de bedrijfsleider, door een persoon die in de onderneming ook nog andere taken vervult of door een persoon die niet tot de onderneming behoort.

De taak van de veiligheidsadviseur bestaat erin om met alle mogelijke middelen ervoor te zorgen dat de activiteiten die verband houden met de gevaarlijke goederen, plaatsvinden onder de wettelijke voorwaarden en onder optimale veiligheidsvoorwaarden.

Hoe wordt men veiligheidsadviseur?

- Men dient een scholing te volgen bij één van de erkende opleidingsinstellingen.
  Praktische informatie over de cursussen kan bij de erkende opleidingsinstellingen bekomen worden.
- Men dient te slagen voor een schriftelijk examen, georganiseerd door erkende exameninstelling.

Het certificaat is geldig voor vijf jaar en het wordt telkens voor vijf jaar verlengd indien de houder in het laatste jaar van de geldigheidsduur van zijn certificaat een bijscholing gevolgd heeft en geslaagd is voor een controletest.

De kandidaat-veiligheidsadviseur heeft de keuze om examen af te leggen over de volgende categorieën van gevaarlijke goederen :

  1. klasse 1

  2. klasse 2

  3. klasse 7

  4. alle klassen, behalve de klassen 1, 2 en 7

  5. alleen de stoffen met de UN-nummers 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 en 3475

Per gekozen categorie dient hij een examen af te leggen over de volgende modules :

  1. een gemeenschappelijk gedeelte, en
  2. een specifiek gedeelte naar keuze : hetzij wegvervoer, hetzij spoorvervoer, hetzij vervoer over de binnenwateren
Website by WotSoft Productions