Zoeken

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
1 bericht / 0 nieuw
Johan Coopman

De Vlaamse overheid is gestart met het beleidsvoorbereidend onderzoek 'Risico-evaluatiesysteem externe veiligheid voor transporten van gevaarlijke stoffen'. Eerder heeft de dienst Veiligheidsrapportering een semi-kwantitatieve berekeningsmethodiek voor het transport van gevaarlijke stoffen (namelijk Risicoanalysesysteem Transport, afgekort TRAS) ontwikkeld in het kader van Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu (TWOL). Met het TRAS kan men een beeld krijgen van de externe risico’s voor zware ongevallen van transporten van gevaarlijke stoffen op de autowegen, spoorwegen, waterwegen en via pijpleidingen.

Nog geen evaluatiesysteem
In 2015-2016 werd een basistool ICT-TRAS ontwikkeld, die op een eenvoudige wijze toelaat berekeningen te doen van de externe risico’s van transporttrajecten met gevaarlijke stoffen. Er bestaat echter nog geen evaluatiesysteem voor de externe risico’s van transporttrajecten van gevaarlijke stoffen om af te wegen of de externe risico’s toelaatbaar geacht worden. Daarom wordt nu onderzoek gedaan naar één of meerdere risico-evaluatiesystemen die compatibel zijn met het TRAS.

Het doel van deze opdracht is:

het geven van beleidsvoorstellen voor één of meerdere evaluatiesystemen van externe mensrisico's van transporten van gevaarlijke stoffen die aansluiten bij en compatibel zijn met de bestaande analysemethodiek (TRAS); zo'n systeem zou de modaliteiten weg, spoor, binnenvaart en buisleidingen moeten betreffen;
een evaluatie van de Belgische regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen met aandacht voor het kennen en beheersen van de daarmee gepaard gaande risico’s in het kader van externe veiligheid;
het geven van aanbevelingen voor de aanpak van verdere ontwikkeling van het omgevingsveiligheidsbeleid transport van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld een impactanalyse).
Men beoogt de studie in mei volgend jaar af te ronden.

Waar kan ik meer info vinden hierover? Kan deze TRAS aangewend worden voor chapter 1.10 ?

Website by WotSoft Productions